Fagráð Æskulýðsvettvangsins

Æskulýðsvettvangurinn líður ekki ofbeldi af neinu tagi innan síns starfs. Æskulýðsvettvangurinn telur mjög mikilvægt að öllum líði vel í leik og starfi innan þeirra félaga sem saman mynda Æskulýðsvettvanginn og að sá grundvallarréttur að fá að vera óáreittur sé virtur.

Hlutverk Æskulýðsvettvangsins er að standa vörð um hagsmuni barna og ungmenna í æskulýðsstarfi. Æskulýðsvettvangurinn leggur áherslu á að stuðla að jákvæðum samskiptum þar sem hver og einn sé ábyrgur fyrir orðum sínum og gjörðum. Starfsfólk og sjálfboðaliðar eiga þannig að gæta vandvirkni og samvikusemi og koma fram af umhyggju, heiðarleika og virðingu gagnvart öllum þeim sem starfað er með og fyrir. Æskulýðsvettvangurinn leggur einnig ríka áherslu á að starfsfólk og sjálfboðaliðar séu fyrirmyndir þátttakenda og sýni góða hegðun og gott fordæmi, jafnt í starfi sem utan þess. Jafnframt telur ÆV mikilvægt að stuðlað sé að heilbrigðu, uppbyggjandi og vönduðu starfi með börnum og ungmennum.

Því er mikilvægt að bregðast strax við málum sem koma upp í starfinu og leita allra leiða til þess að leysa úr þeim hratt og vel. Á vegum Æskulýðsvettvangsins starfar fagráð sem tekur til umfjöllunar kynferðisbrotamál og eineltismál sem koma upp innan aðildarfélaga Æskulýðsvettvangsins. Fagráðið er skipað að minnsta kosti tveimur aðilum sem hafa þekkingu, menntun og reynslu sem nýtist við meðferð kynferðisbrotamála og eineltismála.

Óheimilt er að afgreiða ætluð kynferðisbrot innan aðildarfélaga. Fagráðið tekur við öllum tilkynningum um kynferðisbrot sem koma upp í starfi aðildarfélaganna og heldur utan um skráningu þeirra. Fagráðið sér til þess að tilkynningunum sé komið í réttan farveg og að þær fái viðhlítandi málsmeðferð samkvæmt verklagsreglum fagráðs og landslögum. Jafnframt leiðbeinir fagráðið þolendum um málsmeðferð og sér til þess að þeir fái stuðning eftir því sem við á hverju sinni.

Hér er hægt að lesa meira um kynferðisbrot og skilgreiningar á þeim.

Fagráðið tekur á eineltismálum sem upp koma innan aðildarfélaganna og ekki tekst að leysa úr innan félaganna. Þess ber þó að geta að þolandi eða foreldrar/forráðamenn hans geta ávallt vísað máli til fagráðs. Hlutverk fagráðsins í eineltismálum er annars vegar að leita viðunandi niðurstöðu í málum með sáttum sé þess nokkur kostur og hins vegar að veita félögum ráðgefandi álit á grundvelli þeirra gagna og upplýsinga sem fagráðinu hafa borist í viðkomandi máli.

Hér er hægt að lesa meira um einelti og aðgerðir til að sporna gegn því.

Tilkynningar til fagráðs

Hafir þú orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, einelti eða annarri óæskilegri hegðun innan aðildarfélaga Æskulýðsvettvangsins býðst þér að hafa samband við fagráðið í gegnum netfangið fagrad@aev.is. Fagráðið sér um að þú fáir þann stuðning sem þú þarft á að halda og leiðbeinir þér um næstu skref.

basrn